Przegląd zmian zachodzących w turystyce medycznej

blog_2

Ciesząca się coraz większą popularnością turystyka medyczna najczęściej jest definiowana jako podróż poza granicę naszego kraju zamieszkania po to, aby uzyskać pomoc medyczną. Wzrost jej popularności jest zjawiskiem, które ma charakter cykliczny, nie zaskakuje więc to, że ona sama cieszy się coraz większą popularnością. Początkowo o turystyce medycznej mówiło się niemal wyłącznie jako o podróży z państw słabiej rozwiniętych do tych, które osiągnęły wyższy stopień zaawansowania. Wydawało się to koniecznością przede wszystkim dlatego, że w tych pierwszych dostęp do wielu usług medycznych był bardzo ograniczony. Dziś jednak mamy do czynienia tak ze zmianami ilościowymi, jak i jakościowymi dotyczącymi mobilności samych pacjentów.

Ci ostatni coraz częściej odbywają więc trasę wiodącą z państw wysoko rozwiniętych do tych rozwiniętych słabiej, usługi medyczne kuszą bowiem również w ich przypadku. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w państwach biedniejszych wspomniane usługi są zdecydowanie tańsze, a ich poziom nadal jest bardzo wysoki. O popularności turystyki medycznej przesądza również rosnąca popularność tanich lotów i możliwość uzyskania rzetelnych informacji na temat usług medycznych. Co więcej, sami podróżni nie ograniczają się jedynie do zabiegów medycznych, którym muszą się poddać, decydują się więc między innymi na zwiedzanie i inne formy działalności turystycznej. Warto zwrócić uwagę i na to, że dużą popularnością cieszy się również polski rynek turystyki medycznej.