Czym jest turystyka medyczna?

blog_2

Turystyka medyczna może być definiowana na wiele sposobów, najdokładniejsze z jej określeń zwraca jednak uwagę na to, że jest to turystyka, która występuje w połączeniu z leczeniem. Jest to świadoma działalność człowieka zakładająca, że turysta medyczny jest nastawiony w pierwszej kolejności na uzyskanie opieki zdrowotnej w szerokim znaczeniu tego słowa. Turystyka medyczna może dotyczyć własnego kraju, znacznie częściej zakłada jednak wyjazdy zagraniczne. Celem jej organizacji jest zachowanie i poprawa stanu zdrowia i estetycznego wyglądu ciała, choć turysta stawia również na regenerację sił fizycznych i psychicznych, rozrywkę oraz zwiedzanie atrakcji i walorów turystycznych regionu, w którym przebywa.

Co ciekawe, turystyka medyczna wcale nie jest zjawiskiem nowym. Jej korzeni można szukać już w starożytnej Grecji i w wyjazdach leczniczych do sanatoriów propagowanych przez samego Hipokratesa. Turystyka medyczna jest też częścią składową szerszego określenia. Jest nim turystyka zdrowotna, która obejmuje również turystykę uzdrowiskową oraz turystykę spa i wellness. Również Polska jest punktem docelowym osób, które ją uprawiają. Do naszego kraju najczęściej trafiają turyści z Danii, Holandii, Szwecji. Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Popularność, jaką cieszy się turystyka medyczna ma co najmniej kilka przyczyn.

Na pierwszy plan wysuwa się brak ubezpieczenia, które mogłoby pokrywać koszty leczenia we własnym kraju, nie mniej istotna wydaje się jednak również chęć zaoszczędzenia pieniędzy, często okazuje się bowiem, że identyczne usługi medyczne mogą być nawet o połowę tańsze niż w kraju, z którego pochodzi turysta. Ważne znaczenie mają również rekomendacje oraz potrzeba naśladowania innych, a także potrzeba zmiany wizerunku połączona z pragnieniem, aby nastąpiło to poza zasięgiem wzroku osób, które mogłyby być niekorzystnie nastawione do tego typu praktyk. Poza granicami kraju zamieszkania największą popularnością cieszy się opieka specjalistyczna. Pomocy szuka się między innymi u onkologów oraz u specjalistów radzących sobie ze skomplikowanymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi.